Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Ομιλίες/Παρουσιάσεις


Χαιρετισμός Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων στην Παρουσίαση του Λευκώματος
«Πεπραγμένα Δήμου Λευκονοίκου 2017-2018», Παρασκευή 17 Μαΐου, 2019, ώρα 7:30 μ.μ.
Οίκημα Προσφυγικού Σωματείου «Το Λευκόνοικο», Λάρνακα - 31/05/2019 10:12:34 πμ


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word18. 17.5.2019 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ-ΛΕΥΚΟΝΙΚΟ.docx

112

Πλατφόρμα UEFGM