Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Σχέδιο Δράσης


ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019-2023 - 02/05/2020 01:41:16 PM


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word2019-2023 ΤΕΛΙΚΟ ΕΣΔΙ 11.09.2019.doc