Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Σχέδιο Δράσης


ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019-2023 - 05/02/2020 01:41:16 pm


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word2019-2023 ΤΕΛΙΚΟ ΕΣΔΙ 11.09.2019.doc

112

Πλατφόρμα UEFGM