Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Ομιλίες/Παρουσιάσεις


Χαιρετισμός Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κας Ιωσηφίνας Αντωνίου στον Ανοικτό Διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, σχετικά με τον αόρατο ρόλο της γυναίκας στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων στην πολιτική, Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Υπουργείου Οικονομικών, Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2019, ώρα 5.30 μ.μ.-7.30 μ.μ. - 11/11/2019 12:59:03


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word19.07.06.2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.docx

112

Πλατφόρμα UEFGM