Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Ομιλίες/Παρουσιάσεις


Χαιρετισμός Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κας Ιωσηφίνας Αντωνίου
25 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10.30π.μ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών Θέμα: «Το έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE) στην προαγωγή και υποστήριξη της Ισότητας των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. - Η περίπτωση της Κύπρου» - 11/11/2019 13:07:34


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word26.25.09.2019 EIGE-ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.docx

112

Πλατφόρμα UEFGM