Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Ομιλίες/Παρουσιάσεις


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΚΑΣ ΙΩΣΗΦΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΜΙΛΟΥ ΖΟΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΖΟΝΤΑ 5/11/2019 – ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΣΥΔΥ ΩΡΑ 11.ΟΟ π.μ. - 11/11/2019 13:13:12


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word30.05.11.2019 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΖΟΝΤΑ.docx

112

Πλατφόρμα UEFGM