Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Επικοινωνία


Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
Λεωφόρος Αθαλάσσης 122, 2024 Λευκωσία
Τηλ. 22805989/994 Φαξ 22805996
email: marstavrou@papd.mof.gov.cy
asavva@presidency.gov.cy


112

Πλατφόρμα UEFGM