Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Επικοινωνία


Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
Λεωφόρος Αθαλάσσης 125, 1461 Λευκωσία
Τηλ. 22805989/994 Φαξ 22805986
email: asavva@presidency.gov.cy


112

Πλατφόρμα UEFGM