Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Χαιρετισμός

Ο αγώνας για την Ισότητα των Φύλων, είναι αγώνας για την ίδια τη Δημοκρατία. Η Ισότητα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να αποτελεί τον βασικό στόχο μιας Δημοκρατικής Χώρας.
Οι Νόμοι και οι πολιτικές οφείλουν να θωρακίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ανεξαρτήτως φύλων. Η Ισονομία και η Ισοπολιτεία αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες που όταν υπονομεύονται δημιουργούν πλήγμα στα θεμέλια της Δημοκρατίας.
Από την ανάληψη της Προεδρίας της Δημοκρατίας από το Νίκο Αναστασιάδη, η διάχυση της Ισότητας των Φύλων σε όλους τους τομείς του κράτους και της κοινωνίας, τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες του νέου Προέδρου. Στα πλαίσια των πιο πάνω στόχων, υπήρξε και η σύσταση του θεσμού της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων. Αρμοδιότητα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων είναι η προώθηση της Ισότητας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. Παρ’ όλη τη Νομοθετική κατοχύρωση της Ισότητας των Φύλων, οι ανισότητες και οι διακρίσεις σε βάρος των Γυναικών, δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν λόγω των στερεότυπων αντιλήψεων και των κοινωνικών προκαταλήψεων που δημιουργούν ένα ετεροβαρές περιβάλλον για τις γυναίκες.
Στόχος μας η καλλιέργεια συνείδησης ισότητας, προωθώντας πολιτικές ισότητας όπου το σύνολο της κοινωνίας θα απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και αγαθά. Η γυναίκα της Κύπρου έχει αποδείξει διαχρονικά ότι διαθέτει τα προσόντα, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες να ανταποκριθεί επάξια στις πολλαπλές υποχρεώσεις της σύγχρονης ζωής, αλλά και να συνεισφέρει ουσιαστικά στον αγώνα για κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο στον τόπο μας. Γυναίκες και ΄Ανδρες μαζί, μπορούν καλύτερα …..

Ιωσηφίνα Αντωνίου
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων
Πρόεδρος ΕΜΔΓ


112

Πλατφόρμα UEFGM