Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων