Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Κανονισμοί Επιχορηγήσεων

Όλες οι Οργανώσεις μέλη του ΕΜΔΓ αλλά και οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή φυσικό πρόσωπο δικαιούται επιχορήγηση από τον ΕΜΔΓ για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, σύμφωνα με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών.
Οι Οργανώσεις Μέλη και μη Μέλη του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ δικαιούνται ετήσια χορηγία από το κονδύλι του ΕΜΔΓ, αφού ο ρόλος που διαδραματίζουν στην προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών είναι πολύ σημαντικός.
Σχετικά Αρχεία:

Κανονισμοί Ετήσιων Χορηγιών Οργανώσεων-Μελών του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 1059,7Kb)
6.2018 Κανονισμοί Επιχορηγήσεων για Προγράμματα-Δράσεις (αναθεωρημένοι).doc 7.6.2018 Κανονισμοί Επιχορηγήσεων για Προγράμματα-Δράσεις (αναθεωρημένοι).doc
Το αρχείο 6.2018 Κανονισμοί Επιχορηγήσεων για Προγράμματα-Δράσεις (αναθεωρημένοι).doc (Μέγεθος: 1077,55Kb)
10.2018 Κανονισμοι Ετήσιων Χορηγιών προς Οργανώσεις Μη-Μέλη του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ.doc 9.10.2018 Κανονισμοι Ετήσιων Χορηγιών προς Οργανώσεις Μη-Μέλη του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ.doc
Το αρχείο 10.2018 Κανονισμοι Ετήσιων Χορηγιών προς Οργανώσεις Μη-Μέλη του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ.doc (Μέγεθος: 1068,37Kb)

112

Πλατφόρμα UEFGM