Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου

Υπεύθυνη Διαδικτυακού Τόπου:
Άντρη Σάββα
Λειτουργός
Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
Λ. Αθαλάσσης 125
1461 Λευκωσία
Τηλ: 22805994 Φαξ: 22805986
asavva@presidency.gov.cy112

Πλατφόρμα UEFGM