ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου


Υπεύθυνη Διαδικτυακού Τόπου:
Άντρη Σάββα
Λειτουργός
Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
Λ. Αθαλάσσης 125
1461 Λευκωσία
Τηλ: 22805994 Φαξ: 22805986
asavva@presidency.gov.cy

_______________________________________________
© 2015 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων