Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Δελτία Τύπου


Ανακοίνωση της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων αναφορικά με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

«Χρήσιμο εργαλείο ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων. Εργαζόμαστε για περαιτέρω βελτίωση»

Μία θέση ανέβηκε η Κύπρος, στην 21η, στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), βάσει στοιχείων για τα έτη 2021 - 2022. Η ψηλότερη κατάταξη της Κύπρου (10η μεταξύ όλων των κρατών μελών) είναι στον τομέα της Γνώσης στον οποίο συγκεντρώνει 65,5 μονάδες, αύξηση κατά 7,7 μονάδες από το 2020.

Σύμφωνα με την Έκθεση, υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της εξουσίας, της εργασίας και στον χρόνο. Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων, ο οποίος δημοσιεύεται ετησίως, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση σε θέματα Ισότητας των Φύλων. Ενώ σημειώθηκε πρόοδος στα θέματα Ισότητας των Φύλων, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανύσουμε μέχρι την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την ουσιαστική ισότητα στην Κύπρο.

Το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων αξιοποιεί όλα τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των Δεικτών, οι οποίοι αξιοποιούνται στην ετοιμασία της Νέας Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων, με στόχο τη θεμελίωση της κουλτούρας της ισότητας και την καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων.Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026

Ενημερωτικό Δελτίο

Ψήφισμα 1325: Οδηγός Συμπεριφοράς για το Προσωπικό που Υπηρετεί σε Στρατιωτικές και Πολιτικές Αποστολές

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων