Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Δελτία Τύπου


Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα την εκπροσώπηση των αθλητριών στα ΜΜΕ

Συμφωνήθηκε η χαρτογράφηση της κάλυψης του γυναικείου αθλητισμού από τα ΜΜΕ

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ολυμπιακό Μέγαρο, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων κα Τζόζη Χριστοδούλου και η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, στην παρουσία εκπροσώπου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, συμφώνησαν ως δράση στη νέα Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων τη διεξαγωγή μελέτης και χαρτογράφησης της τρέχουσας κάλυψης, σε πρώτο στάδιο, του γυναικείου και του ανδρικού αθλητισμού από τα ΜΜΕ.

Σκοπός της εν λόγω καταγραφής είναι η διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων βάσει των στοιχείων που θα προκύψουν και, μέσω συνεργειών με τον ΚΟΑ και άλλους φορείς, να πραγματοποιηθούν συζητήσεις για τη δημιουργία και εμπέδωση νοοτροπίας ισότητας των φύλων, χωρίς στερεότυπα και αποκλεισμούς.

Στόχος της συζήτησης ήταν, μέσα από την ανατροφοδότηση, η εξεύρεση τρόπων για ισότιμη και πιο δίκαιη προβολή του γυναικείου αθλητισμού. Η Επίτροπος ενημερώθηκε για τις δυσκολίες και τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται περιορισμένη προβολή των αθλητριών και του γυναικείου αθλητισμού στα ΜΜΕ και συζητήθηκαν δράσεις που το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων μπορεί να προωθήσει και να περιλάβει στη νέα Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων (2024-2026) για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον αθλητισμό.

Η κα Χριστοδούλου εξέφρασε την πεποίθηση πως «μπορούμε να έχουμε περισσότερα κλικ ταυτόχρονα με κοινωνική ευθύνη» και ότι μέσα από τη συνεργασία που έχει ξεκινήσει με την ΕΑΚ, τον ΚΟΑ και άλλους φορείς, θα υπάρξει μια επιτάχυνση προς την ισότητα μέσα από ουσιαστικές δράσεις.


Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα την εκπροσώπηση των αθλητριών στα ΜΜΕ

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026

Ενημερωτικό Δελτίο

Ψήφισμα 1325: Οδηγός Συμπεριφοράς για το Προσωπικό που Υπηρετεί σε Στρατιωτικές και Πολιτικές Αποστολές

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων