Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Νέα / Ανακοινώσεις


Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Επίτροπου Ισότητας των Φύλων - #Τεύχος 1


Tο Γραφείο Επίτροπου Ισότητας των Φύλων δημοσιεύει το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο «Η Δράση του Γραφείου Επίτροπου Ισότητας των Φύλων».

Σκοπός του ενημερωτικού δελτίου που θα δημοσιεύεται σε εξαμηνιαία βάση, είναι να ενημερώνει το κοινό, τα ΜΜΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δράση του Γραφείου Επίτροπου Ισότητας των Φύλων και για πρωτοβουλίες, μέτρα και πολιτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Κύπρο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗ Δράση του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας Φύλων_Τεύχος1.pdf

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026

Ενημερωτικό Δελτίο

Ψήφισμα 1325: Οδηγός Συμπεριφοράς για το Προσωπικό που Υπηρετεί σε Στρατιωτικές και Πολιτικές Αποστολές

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων