Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Ετήσιες Εκθέσεις


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 - 07/31/2023 02:53:53 PM


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.pdf

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026

Ενημερωτικό Δελτίο

Ψήφισμα 1325: Οδηγός Συμπεριφοράς για το Προσωπικό που Υπηρετεί σε Στρατιωτικές και Πολιτικές Αποστολές

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων