Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Νέα / Ανακοινώσεις


Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης


Ανακοίνωση Γραφείου Επίτροπου Ισότητας των Φύλων


Το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει τη δημιουργία η- βιβλιοθήκης για θέματα Ισότητας των Φύλων και της Ιστορίας του Γυναικείου Κινήματος στην Κύπρο.
Σκοπός της δράσης είναι η συγκέντρωση πληροφοριών σε μια πλατφόρμα και η διάθεση του υλικού στο ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων φοιτητών/τριών, επαγγελματιών, ακαδημαϊκών και φορέων χάραξης πολιτικής.
Η συλλογή και αξιοποίηση του υλικού συμβάλει στην δημιουργία ιστορικής μνήμης της πορείας και προσπάθειας επίτευξης της ισότητας των φύλων στην Κύπρο μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων και αναλύσεων για το θέμα.
Η η- βιβλιοθήκη είναι μια δυναμική δράση η οποία θα εξελίσσεται συνεχώς και θα περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, έρευνες, μελέτες, βιβλία, συνεντεύξεις και μαρτυρίες γυναικών.
Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποστέλλουν τις εκδόσεις τους σε μορφή βιβλιογραφικής αναφοράς αναλόγως της έκδοσης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με ηλεκτρονικό σύνδεσμο παραπομπής στο κείμενο.
Οι σχετικές πληροφορίες όπως αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση commissionerge@presidency.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22-805989Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026

Ενημερωτικό Δελτίο

Ψήφισμα 1325: Οδηγός Συμπεριφοράς για το Προσωπικό που Υπηρετεί σε Στρατιωτικές και Πολιτικές Αποστολές

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων