Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Κανονισμοί Επιχορηγήσεων


Όλες οι Οργανώσεις μέλη του ΕΜΔΓ αλλά και οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή φυσικό πρόσωπο δικαιούται επιχορήγηση από τον ΕΜΔΓ για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, σύμφωνα με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών.

Οι Οργανώσεις Μέλη και μη Μέλη του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ δικαιούνται ετήσια χορηγία από το κονδύλι του ΕΜΔΓ, αφού ο ρόλος που διαδραματίζουν στην προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών είναι πολύ σημαντικός.
Σχετικά Αρχεία:

Σχέδιο Ετήσιων Χορηγιών Οργανώσεων-Μελών του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 1060,72Kb)
Σχέδιο Ετήσιων Χορηγιών προς Οργανώσεις Μη-Μέλη του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 1069,39Kb)
Κανονισμοί Επιχορηγήσεων για Προγράμματα-Δράσεις.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 1076,53Kb)

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026

Ενημερωτικό Δελτίο

Ψήφισμα 1325: Οδηγός Συμπεριφοράς για το Προσωπικό που Υπηρετεί σε Στρατιωτικές και Πολιτικές Αποστολές

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων