ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κανονισμοί Επιχορηγήσεων


Όλες οι Οργανώσεις μέλη του ΕΜΔΓ αλλά και οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή φυσικό πρόσωπο δικαιούται επιχορήγηση από τον ΕΜΔΓ για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, σύμφωνα με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών.

Οι Οργανώσεις Μέλη και μη Μέλη του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ δικαιούνται ετήσια χορηγία από το κονδύλι του ΕΜΔΓ, αφού ο ρόλος που διαδραματίζουν στην προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών είναι πολύ σημαντικός.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2015 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων