ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Για την Ισότητα Φύλων


Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026

Η Στρατηγική αποτελεί το πολιτικό κατευθυντήριο έγγραφο για την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε πολιτικές και δράσεις όλων των Υπουργείων και Υφυπουργείων σε οριζόντια βάση και περιλαμβάνει διαφορετικές θεματικές ενότητες με στοχευμένες και υλοποιήσιμες δράσεις. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή της – όπως αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο – έχει ανατεθεί στην Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και γίνεται σε στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία.


Σχετικά Αρχεία:

No documents found
_______________________________________________
© 2015 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων