Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου


Υπεύθυνη Διαδικτυακού Τόπου:
Άντρη Σάββα
Λειτουργός
Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
Λ. Αθαλάσσης 122,
2024 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ: 22805989/994 Φαξ: 22805996
marstavrou@papd.mof.gov.cy
asavva@presidency.gov.cyΕθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026

Ενημερωτικό Δελτίο

Ψήφισμα 1325: Οδηγός Συμπεριφοράς για το Προσωπικό που Υπηρετεί σε Στρατιωτικές και Πολιτικές Αποστολές

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων