ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου


Υπεύθυνη Διαδικτυακού Τόπου:
Άντρη Σάββα
Λειτουργός
Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
Λ. Αθαλάσσης 122,
2024 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ: 22805989/994 Φαξ: 22805996
marstavrou@papd.mof.gov.cy
asavva@presidency.gov.cy

_______________________________________________
© 2015 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων