Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Επικοινωνία


Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
Λεωφόρος Αθαλάσσης 122, 2024 Λευκωσία
Τηλ. 22805989/994 Φαξ 22805996
Ηλ. Διεύθυνση: commissionerge@presidency.gov.cy


Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026

Ενημερωτικό Δελτίο

Ψήφισμα 1325: Οδηγός Συμπεριφοράς για το Προσωπικό που Υπηρετεί σε Στρατιωτικές και Πολιτικές Αποστολές

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων